Sunday, Jan 1, 2023

صفحه نخست » بانویی سرخ پوش در خیابان های تهران سال ۱۳۵۶

در این ویدئو که بریده هایی از فیلم بن بست اثر پرویز صیاد ساخته ی سال ۱۳۵۶ است، نماهایی از خیابان های تهران با هنر نمایی مری آپیک را مشاهده می کنید.

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy