Monday, Jan 30, 2023

صفحه نخست » سعید لیلاز: به حکومت هشدار می‌دهم که مردم این وضع را تحمل نخواهند کرد

در نشست چهره‌های سیاسی و اقتصادی که روز اول بهمن در دانشگاه تهران برگزار شد، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی ضمن هشدار به تکرار سرنوشت حکومت شوروی برای رژیم جمهوری اسلامی، تصریح کرد که مردم ایران وضعیت کنونی را تحمل نخواهند.

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy