Tuesday, Apr 25, 2023

صفحه نخست » خراب شدن ناگهانی حال اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی

چرا زنانی که اردوغان برای مصاحبه روی آنتن زنده بود صدای وای وای آمد؟ چه شد؟

رییس‌جمهوری ترکیه در یک مصاحبه زنده تلویزیونی دچار یک عارضه ناگهانی جسمی شد. این اتفاق باعث شد پخش این برنامه تا بازگشت دوباره اردوغان به مصاحبه، به طور ناگهانی قطع شود. اردوغان در توضیح این وقفه گفت که معده او در اثر فشار کاری در کمپین انتخاباتی دچار مشکل شده است.

txt.jpg***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy