Thursday, May 4, 2023

صفحه نخست » جنگ علی ابراهیم‌زاده با شاهزاده رضا، یاسمین پهلوی و طرفدارانش

نظرات طرح شده در این ویدئو، الزاماً بازتاب دیدگاه خبرنامه گویا نیست

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy