Saturday, May 6, 2023

صفحه نخست » بنر عجیب برای تهدید زنان بی حجاب در مترو مشهد + عکس

در مترو مشهد این بنر دیده شد:

۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند.01_metro.jpgCopyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy