Wednesday, Jun 7, 2023

صفحه نخست » ظریف، کلاب‌هاوس و «مرجعیت رسانه»، مصطفی قهرمانی

Mostafa_Ghahramani.jpgدر بهمن ۱۳۵۷ حکومت ملی و دمکراتیک هدف انقلاب بزرگ مردم ایران بود. شکل‌گیری این حکومت اما در کنار شروط و مقدمات دیگر نیازمند چرخه آزادانه و قانون‌مند اطلاعات و بدون این شرط حیاتی استقرار و پایداری آن نیز متصور نمی‌باشد.

اتاق گفتگو و پرسش و پاسخ اتاق با محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین کشورمان در فضای کلاب هاوس با مشارکت بیش از ۱۳۰۰۰ نفر نشان‌دهنده عطش جامعه ما به دانستن و دسترسی به اطلاعات دست اول و مستقیم از جانب سیاست‌ورزان خود می‌باشد و این خود زیبنده‌ترین دلیل و بینه بر این مطالبه جامعه مدنی و ارباب رسانه در میهن ما است که «مرجعیت رسانه» به مثابه یک شرط و مقدمه بلامنازع یک حکومت ملی و دمکراتیک باید دوباره در درون کشور ما شکل بگیرد. اتاق گقتگو با محمدجواد ظریف دگربار ترجمانی گردید بر درست بودن این دیدگاه و نیاز و مطالبه جدی در عینیت بخشیدن و استقرار این مهم در میهن ما.

کنش‌گری سیاسی از این نوع، در مرز روشن‌گری و آگاهی‌بخشی رسانه‌ای که دیروز با محمدجواد ظریف در کلاب‌هاوس انجام گرفت نیاز مبرم نه‌فقط امروز جامعه ما می‌باشد. جامعه‌ای که امکان دسترسی به اطلاعات دست اول داخلی را ندارد به راحتی اسیر و قربانی هجمه‌های رسانه‌ای‌ بیگانگان و دست‌پرورده‌ها و مزدوران وطنی آنان می‌گردد. جنگ رسانه‌ای بیگانگان در راستای مشوش و مسموم کردن فضای کنش‌گری سیاسی و رسانه‌ای‌ کشور با اخبار و دیدگاه‌های جعلی و فیک مدتهاست آغاز گردیده است. ریل‌گذاری‌ها نیز کاملاً مشخص و ملموس هستند، فریب و هدایت افکارعمومی به سوی انفعال و آماده‌سازی زمینه‌‌های پذیرش راهکارها و راه‌حل‌های لانسه گردیده در راستای تثبیت برتری و هژمونی بیگانگان و مآلاً زمین‌گیر کردن سیاسی - اقتصادی میهن ما نیز بایستی به خروجی نهایی این جنگ رسانه‌ای که در خشونت و سبعیت دست‌کمی نیز از جنگ‌های کلاسیک ندارد تبدیل بگردند.
فضای بسته رسانه‌ای‌ در داخل کشور به‌خاطر اعمال‌نفوذ حداکثری ارگان‌های نظارتی نه‌فقط امکان مقابله با این هجمه را از رسانه‌های داخل کشور سلب کرده است بلکه چه بسا رسانه‌های داخلی بعضاً در تاریکی فضای سانسور حاکم در کشور خود در دام تبلیغاتی بیگانگان قرار گرفته و ناخودآگاه خود نیز در آن مسیر گام‌ برمی‌دارند.
چرخه آزاد و قانون‌مند اطلاعات برای جامعه ملی و دمکراتیک همانند گردش خون حامل اکسیژن و انرژی است برای ارگان‌ها و سلول‌های یک پیکر. بدون پذیرش و تضمین «مرجعیت رسانه» هیچ‌گاه یک «مرجعیت سیاسی» در داخل کشور شکل نخواهد گرفت. و بدون یک مرجعیت سیاسی مستقل، ملی و دمکراتیک دست یازیدن به استقلال و آزادی و عزت و اقتدار ملی تنها توهم و آرزویی بیش نخواهد بود.

مصطفی قهرمانیCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy