Friday, Jun 9, 2023

صفحه نخست » پاسخ تند اکبر گنجی خطاب به بیانیه یاسمین پهلوی

01_ganji_pa_2.jpgاکبر گنجی: یاسمین پهلوی، «دوپینگی اسرائیل»- که اسرائیلی ها او را شبهانوی ایران و همسرش را پادشاه ایران خواندند و می خوانند- مستقل از رضا، اما برای پادشاهی رضا، رهبری دیگری ستیزی و بسیج سلطنت طلبان برای مقابله با متفاوت ها را بر عهده دارد.

یاسمین پهلوی: لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم:

۱) من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه‌ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند، از خودم بپرسند ، و نه از همسرم.

۲) مارکسیست ها و اسلام‌گرایان که پادشاه فقید به آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه ۵۷ و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند.

۳) ملاها بعد از رسیدن به قدرت، رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب‌ شدند، ارتجاع مغلوب یعنی چپ‌ها و مجاهدین اما بهتر از ملاها نبودند.

۴) چپ ها هرکجا به قدرت رسیدن جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاوردند از شوروی کمونیستی تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا.

۵) من شدیدا با ایده چپ و مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیان بار می‌دانم. اما به هیچ وجه منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده‌ها باید کشته شوند.01_ganj_pah.jpgCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy