Saturday, Jun 10, 2023

صفحه نخست » شاهزاده اگر کاره ای شود، باید شاهزاده یا رییس جمهورِ ملا، چپی، مجاهد هم باشد!؛ ف. م. سخن

IMG_3225.jpegابتدا بگویم که من جدّا معتقدم که شاهزاده رضا پهلوی کار خاصی برای سازمان دهی و رهبری مبارزه علیه حکومت نکبت نمی تواند انجام دهد. این عدم توانایی را ایشان طی سال ها نشان داده و الان هم نشان می دهد.

ولی جدّا معتقدم که اگر نظام جمهوری یا پادشاهی در ایران مستقر شود ایشان بهترین و شایسته ترین کس در میان اهل سیاست ایرانی است برای رییس جمهور شدن یا پادشاهی و در راس حکومت آینده قرار گرفتن.

پس این دو مساله را از هم تفکیک می کنم.

به نظر من الان وقت صحبت از قسمت دوم کار ایران نیست یعنی وقتی حکومت نکبت بر سر جای خود مثل وزنه ای چند تُنی نشسته و مردم توانایی تکان دادن اش را ندارند، این که بنشینیم از آينده های شیرین سخن بگوییم، نشان از هپروتی بودن ما دارد.

اما گاه نظرهایی از راست و چپ صادر می شود که نویسنده را ناگزیر به نشان دادن واکنش می کند.

جنجالی که بر سر بیانیه ی خانم یاسمین پهلوی در مورد «ملا، چپی، مجاهد» به راه افتاد یکی از این موارد است.

همان طور که سرکار خانم یاسمین خودشان خواسته بودند، خطاب مطلب دیروز من خود ایشان بود که بعضی از طرفداران پادشاهی را خوش نیامد و حتی از عکسی که از ویکی پدیای خودِ خانم یاسمین برداشته بودم و روی مطلب گذاشته بودم ایراد گرفته بودند، یعنی تعصب کور تا این حد و اندازه!

اما توصیه ای دارم برای شخص شاهزاده.


شما اگر روزی روزگاری این حکومت سرنگون شود، و نظام دیگری در ایران مستقر گردد و شما هم ماموریت خودتان را تمام شده در نظر نگیرید و به ایران «نه برای سفر کوتاه مدت» بلکه برای همیشه بازگردید، و کاره ای شوید، «باید» رییس جمهور و پادشاه هر کسی که شناسنامه ی ایرانی دارد شوید از جمله «ملا، چپی، مجاهد».

البته تا این مرحله راه بسیار دوری در پیش است اما ما در تخیل خودمان،،، شما را در راس مملکت قرار می دهیم به عنوان کسی که حتی حضور مخالفان صد در صدی خود را حق آن ها می دانید مگر جرمی مطابق قانون نوشته شده بر مبنای حقوق بشر و قانون های مدرن جوامع پیشرفته ی امروزی مرتکب شده باشند یا مرتکب شوند.

الان باز «بخشی» از هواداران راستین،،، و «تمام» هواداران نماهای شما، داد و قال راه خواهند انداخت که ملا چپی مجاهد، ایران را ۴۴ سال پیش به این روز انداختند و مرگ بر آن ها از سر تا ته شان.

نه تنها ملا چپی مجاهد بلکه هر کس دیگر از آحاد ملت مرتکب جرم و جنایتی شده باشد، باید محکوم و مجازات شود اما ملا چپی مجاهد هایی داریم که نه جرمی مرتکب شده اند نه جنایتی مرتکب شده اند و ایرانی هستند و می خواهند با شخص شما، همین امروز و یا در ایران فردا مخالف صد در صدی باشند. اگر الگوی تان کشورهای آزاد و پیشرفته ی امروزی جهان است، آن ها باید از تمام حقوق در کشورشان به صورت مساوی با همگان برخوردار باشند و شما باید حافظ این حقوق باشید.

امیدوارم این دو دو تا چهارتای سیاست نظام های آزاد سیاسی دستکم برای جناب عالی مشخص باشد و به آن باور داشته باشید که در مطالب بعدی سعی می کنم روش های نشان دادن این اعتقاد را جز بیان جمله های باسمه ای و تکراری همیشگی تان خدمت شما بنویسم.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy