Tuesday, Aug 8, 2023

صفحه نخست » فیلمی تکان‌دهنده از بی‌دادگاه‌های خامنه‌ای: اجبار زن به آرایش و خوابیدن با مرد بعد از طلاق

دیگربان به فیلمی تکان‌دهنده از دادگاهی که ۲۴ سال پیش در ایران برگزار شد، دست یافته که در آن قاضی، زن را پس از طلاق مجبور به آرایش و خوابیدن با مرد می‌کندCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy