Sunday, Sep 10, 2023

صفحه نخست » ویدیویی کوتاه و تصاویری از داخل گیت حفاظتی بیت خامنه ای

ویدیویی کوتاه و تصاویری از داخل گیت حفاظتی بیت خامنه ای قاتل و شناسایی مزدوران سپاه ولی امر و چند تن از مزدوران. سربازان ارتش‌ مردمی در تمام روزهای انقلاب در جای جای ایران، پشتیبان مردم شریف هستند.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy