Tuesday, Sep 12, 2023

صفحه نخست » خاطره بهروز وثوقی از سیب‌دزدی یک آخوند روضه‌خوان از خانه پدری‌اش

بهروز وثوقی، بازیگر نامدار ایرانی در یک مراسم رسمی، خاطره‌ای از سیب‌دزدی یک آخوند روضه‌خوان از خانه پدری‌اش نقل کرد

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy