Monday, Sep 25, 2023

صفحه نخست » احمد زیدآبادی جایزه‌اش را گرفت؟

za.jpgاحمد زیدآبادی در کانال تلگرام خود نوشت:

دادگاه اراک طی حکمی مرا از هر دو اتهام انتسابی مربوط به سال 88 تبرئه کرد.

این حکم دیروز به وکیلم و امروز به خودم ابلاغ شد.

باشد که به لطف و اکرام خداوند و به حق محمد پیامبر مهر و رحمت بساط این قبیل پرونده‌ها و پرونده‌سازی‌ها برای همیشه از ساحت ایران‌زمین برچیده شود.

با تشکر فراوان از وکیلم جناب محمد آرمان که بدون هرگونه منت و چشم‌داشت مالی، با تواضع و فروتنی بار پیگیری بی‌وقفهٔ این پرونده را به دوش کشید و همینطور تشکر از جناب دکتر محسن برهانی که وی را معرفی کرد.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy