Sunday, Oct 1, 2023

صفحه نخست » ساخت استادیوم ورزشی جدید در تهران، در نزدیکی مقبره خمینی

محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی اشاره کرد که به دلیل درخواست حسن خمینی، استادیوم ورزشی جدید در تهران، در نزدیکی مقبره روح‌الله خمینی ساخته خواهد شد. کیومرث هاشمی، وزیر ورزش هم در این زمینه گفت که وجود مقبره خمینی «بسیار ارزشمند» و این ورزشگاه «برای کل نظام» است.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy