Tuesday, Oct 17, 2023

صفحه نخست » پخش مستقیم تلویزیون الجزیره از اصابت راکت جهاد اسلامی به بیمارستان

امیر فرشاد ابراهیمی- تلویزیون الجزیره هم که در حال پخش زنده شلیک راکت و موشک‌های غزه به سمت اسرائیل بود نیز پرتاب موشک توسط جهاد اسلامی را که به یک بیمارستان اصابت کرد و بیش از ۵۰۰ فلسطینی را کشت، به طور مستقیم پخش کردە الجزیرە یک تلویزیون عربی و وابسته به قطر است که جهاد اسلامی را مسئول حمله دانسته است.

حماس با اقدامی عامدانه در آستانه سفر بایدن به اسرائیل به بیمارستانی در غزه راکتی شلیک می‌کند، در اقصی نقاط دنیا این اقدام را به اسرائیل نسبت می‌دهند تا جنایات حماس در حمله به اسرائیل را خنثی کنند. در تهران شبانه نیروهای حکومتی در میدان فلسطین جمع می‌شوند، فدویی جانشین فرمانده کل سپاه اسرائیل را به «سخت ترین عقوبت» تهدید می‌کند. مهران رجبی در کنار پاسدار فدوی ایستاده و‌ تقاضای اعزام به غزه دارد، این تصویر را به خاطر بسپارید.


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy