Sunday, Oct 29, 2023

صفحه نخست » افتادن یک زن در درگیری با حجاب‌بان‌ها در متروی شیراز

ویدیویی از دوربین‌های مداربسته متروی شیراز به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد یک زن در پی درگیری با حجاب‌بان‌ها به زمین می‌افتد. حجاب‌بان ها چه کسانی هستند و چقدر قدرت دارند؟

پرهام قبادی گزارش می دهد.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy