Friday, Feb 9, 2024

صفحه نخست » کالج تپه سیاه و نیَت بنیان گزارانش، طاهره بارئی

Tahereh_Barei.jpgبعد از انتشار مقاله‌ای با عنوان «فلسفه تاریخ از منظر هابیل و نه قابیل» روی همین سایت، و به همین قلم، دوستانی ضمن صحبت ابراز تاسف می‌کردند که جهان علیرغم تمام پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک و تغییرات عظیم در نحوه زیست یا لایف استایل، مبتلا به خشونت و سبعیت است. به این دوستان توضیح دادم که هر برداشت و داستانی از تاریخ و سیاست دوباره چرخ گرفته و در کانالهای ذهن انسانها به حرکت در می‌آید باید به برداشت‌های تازه بیندیشیم بدون هراس از زخم دندان نقد‌ها. در عین گفتم جای نا امیدی نیست و همیشه و هروز هابیل‌های سخاوتمند، بخشنده و به دور از میل به نبرد با برادر همنوع وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. در اینجا نمونه‌ای می‌آورم که نشان میدهد در بین هر قوم و ملیتی، در هر دوره‌ای، و در هر شرایط سختی این هابیل‌ها وجود داشته و ضامن محافظت از حیات بالنده بر زمین خواهند بود.

«کالج تپه سیاه» در شمال کالیفرنیا در سال ۱۹۳۳ تاسیس شد، با نیَت تربیت دانشجویانی در زمینه‌های هنری که بتوانند آزاد از الزامات هنر و تفکر رسمی، بوروکراسی و روابط اتوریته استاد بر دانشجو بعنوان شهروندانی اخلاقمند که بجای اولویت دادن به فردیت خود منافع دیگران و محیط را مدَ نظر قرار میدهند، به خلاقیت فکری هنری بپردازند. یعنی در دو کلام خارج از روابط بافته شده توسط قدرت مسلط مرکزی.
اساتید و شاگردان در یک محل زندگی می‌کردند برای تهیه غذا و تعمیرات ساختمان و زراعت ِ محوطه سبز کالج با هم همکاری می‌کردند. این کالج برای اولین بار در امریکا یک دانشجوی دختر سیاهپوست را درمیان دانشحویانی سفید پوست، پذیرفت.
طبعا چنین محیطی و احساس خطر نسبت به اثرات آن از چشم حکومت دور نماند و کالج توسط اف بی آی بازدید شد. درست در سالهای بحران جنگ ویتنام و جنگ کره این کالج ظاهراْ بعلت بدهی‌ها و پیدا نکردن تامین کننده مالی تعطیل شد. یعنی در سال ۱۹۵۷. البته توانست در این مدت بیش از ۱۲۰۰ دانشجو تربیت کند که عده بسیاری در زمینه‌های اندیشه وهنر کار‌های بحا ماندنی به یادگار گذاشتند. در مورد این کالج می‌توان از طریق اینترنت تحقیق بیشتری کرد. هدف من معرفی جزئیات کار این کالج نبوده بلکه همانطور که در ابتدا گفتم خواستم این مورد را طرح کنم که همیشه در همه جوامع افرادی هر چند قلیل ولی به هر حال وجود دارند که خلاف جریانی که می‌خواهد بشر را بیچاره و ذلیل کرده و آزادی اندیشه و آسایش روح و حس احترام او را نسبت به خودش و توانهایش بگیرد، شنا کرده‌اند و این جریان تا جهان هست ادامه خوهد داشت.
در پایان از مدرسه‌ی «با هاوس» که از ۱۹۱۹ تا۱۹۳۳ یعنی درست سال تاسیس کالج تپه سیاه در آلمان با اهداف تقریبا مشابهی کار میکرد و در سال ۱۹۳۳ توسط نازی‌ها بسته شد، یاد میکنم. تاسیس کالج تپه سیاه بمحض بسته شدن مدرسه آلمانی که از حضور برخی گریحتگان آن مدرسه نیز برخوردار شد، امیدواری را دو چندان میکند که هر جا ستاره‌ای را به افول بکشانند از جای دیگرِ آسمان ستاره تازه‌ای ظهور میکند.

https://news.gooya.com/2024/02/post-83962.php
فلسفه تاریخ از منظر هابیل و نه قابیل
‌Bauhaus
Black mountain collegeCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy