Wednesday, Feb 28, 2024

صفحه نخست » دستیار وزیر خارجه: در رابطه با معین اخبار خوبی در پیش است

moein.jpgروزنامه خراسان: دستیار وزیرخارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور می گوید: در سفر رئیس جمهور به نیویورک یک فردی که شما هم می شناسید درخواست پاسپورت داشت که گفتیم درخواست را بفرست و به شما پاسپورت می دهیم.

در رابطه با معین هم با توجه به این که نگاه وزیر فرهنگ و ارشاد به موضوع نگاه جذب حداکثری است در حال تدارک و برنامه ریزی این موضوع با نهادهای مختلف هستیم و اخبار خوبی در پیش است. هم درمورد معین و هم در مورد افراد دیگر ما دنبال این هستیم که جذب حداکثری داشته باشیم.

در ادامه گفت وگوی ما با عبدالله سهرابی، دستیار وزیر و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را بخوانید:

شاهد اقداماتی در حوزه ایرانیان خارج ازکشور در سال های اخیر بودیم اما به نظر می رسد حرف نسبت به اقدامات بیشتر است.

همه دنبال بازگشت ایرانیان خارج از کشور هستند اما ظاهرا یا ایرانیان خارج از کشور باور نمی کنند یا واقعا کار زیادی انجام نشده است. نظر شما چیست ؟

در این سال ها نوع نگاه دولت ها یکپارچه نبوده البته در ظاهر همه شعار حمایت از ایرانیان خارج از کشور می دهند اما اقدامات ماندگار زیادی نبوده است.

می توانید با اطمینان بگویید اگر کسی به سامانه پرسمان مراجعه کند و بعد از دو هفته به او بگویند هیچ مشکلی نداری و بیا، حتما مشکلی برایش پیش نمی آید؟

صد درصد

با توجه به این که بازداشت دوتابعیتی ها بیشتر از سوی نهادهای امنیتی و قضایی اتفاق می افتد، سامانه شما به این نهادها هم وصل است ؟

چهار نهاد موثر ما شامل دادستانی کل کشور، اطلاعات فراجا، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با حضور نماینده تام الاختیار وزیر خارجه در کمیته استعلام حضور دارند و با اطمینان می گویم اگر نتیجه استعلام مثبت بود تضمین با ماست.

واقعا اگر کسی اتهام جاسوسی یا امنیتی داشته باشد و از سایت شما استعلام کند جواب سایت شما این است که نیا، چون دستگیر می شوی ؟

اولا این افراد استعلام نمی کنند ثانیا آن هایی که چنین مشکلی داشته باشند می گوییم به نزدیک ترین نمایندگی ایران مراجعه کنید تا مسئله دقیقا مشخص شود. الان در سفر رئیس جمهور به نیویورک یک فردی که شما هم می شناسید درخواست پاسپورت داشت که گفتیم درخواست را بفرست و به شما پاسپورت می دهیم.

آقای معین نبود ؟

در رابطه با ایشان هم با توجه به این که نگاه وزیر فرهنگ و ارشاد به موضوع نگاه جذب حداکثری است در حال تدارک و برنامه ریزی این موضوع با نهادهای مختلف هستیم و اخبار خوبی در پیش است. هم درمورد معین و هم در مورد افراد دیگر ما دنبال این هستیم که جذب حداکثری داشته باشیم.

یعنی معین هم در سامانه پرسمان استعلام کند و بگویند مشکلی نداری می تواند به ایران بیاید؟

اگر مشکل نداشته باشد بله. هیچ کسی به یک ایرانی نمی تواند بگوید به ایران نیا، کسی ممنوع الورود نیست. من خواهش می کنم ایرانیان با سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورمان در 140 نقطه دنیا در ارتباط باشند. ما 24 ساعته در حال پاسخ گویی هستیم شاید هنوز به نقطه مطلوب نرسیده باشیم. کسانی که به ما مراجعه کرده باشند یا ما آن ها را پیدا کرده باشیم می توانند گواهی دهند که خدمات ما در چه سطحی بوده و نوع نگاه ما چگونه است. این نوع نگاه در راستای نگاه آقای رئیس جمهور و وزیر امورخارجه است که بحث تغییر ادراک را داشتند. در هر سفر آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه این مسائل در نشست با ایرانیان عزیز خارج از کشور مطرح می شود. خود من هم به دستور وزیر امورخارجه سفرهایی دارم تا این مشکلات را حل کنیم. ایرانیان وقتی از نزدیک با ما حرف می زنند نظرشان عوض می شود. الان درصد قابل توجهی از جامعه مخاطب ما در وضعیت غبار سال قبل هستند و هنوز غبار به صورت کامل کنار نرفته است و متاسفانه امپراتوری رسانه ای صهیونیستی و معاند تاثیرات سویی داشته اند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy