Saturday, Apr 13, 2024

صفحه نخست » سخنی با مردم ایران؛ اگر جنگ نمی خواهید، باید حکومت را ساقط کنید؛ ف. م. سخن

IMG_1437.jpegمن در مقام و موقعیتی نیستم که از مردم ایران بخواهم خطر کنند و در مقابل حکومت آدمخوار اسلامی بایستند و آن را سرنگون کنند، اما یک چیز را می دانم و آن این که با وجود این حکومت، کشور ما هرگز روی آسایش و صلح به خود نخواهد دید.

تحریکات و اَعمال تروریستی حکومت نکبت بالاخره کار را به جایی رساند که در مقابل اسراییل اقدام به موشک پرانی کند و این یعنی اعلان جنگ به این کشور و متحدان قدر قدرت آن.

پراندن قارقارک های موسوم به پهپاد در تعداد دویست به بالا، تنها اسراییل را در مقابل جمهوری اسلامی قرار نمی دهد بلکه کشورهایی مانند عراق و اردن و غیره را که حریم هوایی آن ها مورد تجاوز قرار گرفته نیز رو در روی این نظام قرار خواهند گرفت. اکنون بر فراز آسمان این کشورها، جنگنده ها و دفاع ضد هوایی مشغول سرنگون کردن قارقارک های جمهوری اسلامی هستند.

فردا روز متفاوتی در تاریخ کشور ما خواهد بود. صف های بنزین از هم اکنون در مقابل جایگاه ها به وجود آمده. فردا هم قیمت دلار خود را بالا خواهد کشید و گرانی کمرشکن و کمبود ارزاق رخ خواهد نمود. در مجموع، نظم جامعه بر هم خواهد خورد.

با حمله ی احتمالی اسراییل به نقاط حساس جمهوری نکبت، کشور وضع جنگی پیدا خواهد کرد و خدا می داند چه خسارت های سنگینی به مردم کشورمان وارد خواهد آمد.


در این ساعت اسراییل در حال گفت و گو با غرب است تا آن ها را مجاب به کمک به مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت اسلامی کند.

اگر خواهان جنگ نیستیم، اگر خواهان به خاک و خون کشیده شدن مردم عزیز کشورمان نیستیم، اگر خواهان از بین رفتن همین مقداری که از شرّ حکومت نکبت در کشور سالم مانده نیستیم، ما هم باید در جهت سرنگونی نظام کاری کنیم.

از فردا دوباره سر و کله ی فرصت طلبان پیدا خواهد شد و تلاش خواهند کرد اعتراضات مردمی را به نفع خود مصادره کنند؛ بلایی که در اعتراضات ۱۴۰۱ بر سر ما آوردند.

کار ما دشوار است به عبارتی در چند جبهه باید مبارزه کنیم. اصلی ترین هدف ما البته سرنگون کردن حکومت اسلامی ست اما در این راه باید مراقب منحرف کنندگان حرکت های اعتراضی باشیم که باعث می شوند اعتراض ها به جایی نرسد و هدف اصلی که همانا سرنگونی حکومت نکبت است محقق نگردد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy