Friday, Apr 19, 2024

صفحه نخست » برانداز تویی که با هندوانه زیر بغل حاکمیت دادن، نظام را به سمت نابودی سوق می دهی

shirazi.jpgشهاب الدین حائری شیرازی

امروز صبح که عملیات اسرائیل در اصفهان رقم خورد، یک عده از این سایبری های نون به نرخ روز خور شروع کردند به داد و هوار که دیدید می گفتید جنگ می شود و نشد و بعد هم، دور از جان کولی ها که انسانهای شریفی هستند این جماعت شروع به کولی‌بازی و متهم کردن کسانی که هشدار می دادند نسبت به جنگ، به براندازی و ....نمودند.

برانداز تو هستی که برای حقوق نامشروع دوزار ده شاهی‌ات هر گونه دروغ و دونگ را جای حقیقت می نشانی تا دمی تکان داده باشی جلو ارباب قدرت و استخوانت را دریافت کنی.


کسی که صادقانه خطر ویرانی و جنگ را، خطر سیاستهای غلط و ویرانگر موسوم به استکبار ستیزی را گوشزد می کند و تنبیه و زندان و...را به جان می خرد شریف است.
کسی که برای راحتی مردم و آبادانی مملکت راحتی خود را ایثار می کند و تن به فشارهای امنیتی ها و اخراج از محل کار و زندان می دهد شریف است.

تو چی هستی؟!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy