Saturday, Apr 20, 2024

صفحه نخست » تخت جمشید را قارچ گرفت!

20-1.jpgهشدار! تخت جمشید را قارچ گرفت!

کیهان لندن - نگرانی‌ها از رشد قارچ در تخت جمشید، نگین تاریخ ایران، افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اقدامات فوری برای مقابله با این معضل انجام نشود، شاهد تخریب‌های جبران‌ناپذیری در این بنای تاریخی خواهیم بود. رطوبت بالا، گرد و غبار و سایه سنگین متهمان اصلی این یورش خاموش به تخت جمشید هستند.

***

رکنا - خطرناک‌ترین و شدیدترین فرسودگی زیستی ناشی از رشد گلسنگ‌ها در محوطه باستانی بیستون و پس از آن در تخت جمشید و پاسارگاد ، میراث جهانی محور ساسانی است.

نزدیک به ۵۰۰گونه گلسنگ در حال رویش روی بناهای تاریخی ایران مشاهده شده است که تأثیر فرسایشی زیادی بر سطح بناهای باستانی دارند.

گلسنگ‌ها نوعی قارچ است که روی سنگ‌ها، صخره‌ها، تنه و ساقه درختان می‌رویند و می‌توانند تا ۴ هزار سال هم عمر کنند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy