Saturday, Apr 20, 2024

صفحه نخست » خرید جت‌ خصوصی برای عموم آزاد شد!

20-3.jpgخرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است، اما شرایطی دارد! برخلاف تصور بسیاری، خرید جت‌های خصوصی در ایران برای عموم آزاد است. این موضوع را محمد محمدی‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با «ایلنا» اعلام کرده است. اما این آزادی به معنای واقعی «آزاد برای همه» نیست.
برای خرید جت شخصی باید شرایط زیر را داشته باشید: توانایی مالی کافی: بدیهی است که خرید جت‌های خصوصی به دلیل قیمت‌های نجومی آنها، نیازمند توانایی مالی قابل توجهی است. اخذ مجوزهای لازم: برای مالکیت و بهره‌برداری از جت‌های خصوصی، باید مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری و سایر مراجع ذیربط اخذ کنید.
رعایت قوانین و مقررات: مانند هر وسیله نقلیه‌ای، جت‌های خصوصی نیز مشمول قوانین و مقررات خاص خود هستند که باید توسط مالک و خلبان آنها رعایت شود. رئیس سازمان هواپیمایی در ادامه سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرده است که در حال حاضر، تعدادی از افراد در ایران از جت‌های خصوصی استفاده می‌کنند!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy