Sunday, May 19, 2024

صفحه نخست » دعای زوری برای سلامت خامنه ای شرط خواندن نماز در مسجد

salimi.jpgمهدی سلیمی

یک زمانی جوان تر بودیم در دهه هشتاد هیئتی در محله ما بود که مداحش را یک شب در سال ۸۸ پس از نماز مغرب و عشا در درب مسجد نبی اکرم شهرستان کوهدشت پیش چشمان ما دستگیر کردند و بردند القصه آن مداح همشهری ما چند وقتی در بازداشت اطلاعات سپاه بود و پس از آزادی جرم هایی که در مورد آنها بازجویی شده بود خنده دار و حیرت انگیز بودند منجمله اینکه چرا پس از پایان مداحی برای سلامتی رهبر دعا نمیکنی یا چرا پس از فوت مرحوم منتظری برای ایشان در هیئت و پشت تریبون فاتحه قرائت کرده ای!

چند روز پیش در اردیبهشت ۱۴۰۳ به مسجد حجت اصفهان یورش برده اند مسجدی که مکان پرورش شهیدان راه وطن بوده و هم اکنون محل نماز یادگاران جنگ و خانواده های شهداست. هدف از یورش برکناری امام جماعت مورد وثوق خود نمازگزاران و جایگزینی یک امام جماعت تحمیلی است چرا که گویا در این مسجد هم اثری از تکبیر پس از نماز و شعار مرگ برای همه و دعا برای سلامتی رهبری نبوده است!!

مسجد حجت اصفهان مسجد ضرار نیست بلکه مسجد معیار است. همانگونه که در بیانیه اعتراضی نمازگزاران مسجد به درستی آمده است درد حکومت نه دین که قدرت است و حتی تجمع چندین نفر افراد جبهه رفته و معترض پشت سر امام جماعتی که به عدالت می شناسند را تحمل نمی کنند گویا از شروط امام جماعت فساد است و تملق همچون مالک باغ ازگل. حادثه مسجد حجت، حجتی برای قشر مذهبی جامعه است که این حکومت نسبتی با دین ندارد و آنان هم همراه دیگر اقشار جامعه باید قرار گیرند برای مقابله با تمامیت خواهی به نام دیCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy