Monday, May 27, 2024

صفحه نخست » چرا دختر امیرعبداللهیان نمی‌خواهد شناخته شود

چرا دختر امیرعبداللهیان در ختم پدرش ماسک بر چهره داشت؟

اَل آئین - در تصویر زیر او در کنار مادرش نشسته اما ماسک بر چهره دارد:

mask.jpgانتشار این تصویر وقتی بیشتر باعث تعجب شد که او در دیدارش با محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز ماسک بر چهره داشت.

mask2.jpgحال کاربران در شبکه‌های اجتماعی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا دختر امیرعبداللهیان می‌خواهد شناخته نشود یا استفاده از ماسک دلیل دیگری داشته است؟

***

گزارش های تایید نشده حاکی از این است که دختر امیرعبداللهیان بطور مکرر بین آمریکا و ایران در حال سفر است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه ایران در هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران که روز یکشنبه در منطقه‌ای صعب‌العبور در شمال غرب ایران سقوط کرد حضور داشت و جانش را از دست داد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy