Monday, Jun 10, 2024

صفحه نخست » تصویری دیده نشده از احمدشاه قاجار در کنار رضا شاه

امیر فرشاد ابراهیمی در توئیتر نوشت:

در میان تصاویر منتشر شده آرشیو کاخ گلستان این عکس بسیار جالب است؛ احمدشاه قاجار در سمت چپ تصویر و رضا شاه درسمت راست . عکس احتمالا در زمانی است که رضاشاه در مقام وزیر جنگ است، زمانی که او بسیاری از ناآرامی‌ها و راه‌زنی‌ها را از بین برد ،پس از آن بود که در ۵ آبان ۱۳۰۲، با فرمان احمدشاه به منصب نخست‌وزیری و دو سال بعد نیز با رأی مجلس مؤسسان به پادشاهی رسید. این پادشاهی مدیون پشتکار و اراده‌ او در نظم دادن به امور در سمت وزارت جنگ و نخست‌وزیری بود. ایران در دورهٔ پادشاهی رضاشاه شاهد ایجاد نظمی نوینی بود که در تاریخ ایران نظیر ندارد.

rshah.jpgCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy