يكشنبه 20 مهر 1382

شعري از امير پيوندي براي شيرين عبادي

به بهانه افتخار تعلق جايزه صلح نوبل به خانم «شيرين عبادي».
تقديم به او و تمامي آنان كه لبخند پيروزي بر لبانشان شكفته شد.


گشت روشن چشم مام سرزمين
شاد گشت ايراني و ايران زمين

صبر «شيرين عبادي» عاقبت
افتخار آورد و شوق و آفرين

يك هزار و سيصد و هشتاد و دو
ثبت شد در خاطرات بهترين

قند در دل آب شد زين ماجرا
شد بهاران اين خزان از بعد اين

خوش قدم باد و مبارك هموطن
انتخابش در ميان برترين

هر كه كور است و نميبيند بگو
چشم بگشا و تو ملت را ببين

يك به يك رقاص و شادانند و مست
زانكه حق آمد به حقدار اينچنين

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از غرورش كس نميگنجد به پوست
مرهم آمد بر دل خلوت نشين


چون دل «ديوانه»‌ شادي داده‌اي
شاد گرداند تو رب العالمين


«پاييز هشتاد و دو»

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/198

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعري از امير پيوندي براي شيرين عبادي' لينک داده اند.
نظرات
[Mazdack - October 12, 2003 09:00 PM]

Damet garm mosbat hasti.va mogheyeit shenas na mesle Aghe Sajadi moghe shadi azadari mikonad.Afarin.

Copyright: gooya.com 2016