چهارشنبه 23 مهر 1382

تقديم به بانوي منادي حقوق بشر در سرزمين مان، خانم شيرين عبادي، محمدعلي حيدري

” اي سرزمين من “

اي سرزمين من!

وقتي اوين ، رشيدترين فرزندانت را به گروگان گرفته است

از تو چه مانده است!؟

اي سرزمين من!

در انتظار چه هستي!؟

وقتي كه مرگ تقسيم مي كنند ،‌ و زني را كه زندان تصوير مي كند ،‌ زودتر نصيب مي شود!

در انتظار چه هستيم!؟

اي سرزمين من!

داغ جوانان دربند ،

آتشفشان خاموش دماوند را ، داغدار كرده است!

وقتي كه سربداران بر دار مي شوند ،

در انتظار چه هستي!؟

mheidary@angelfire.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/305

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تقديم به بانوي منادي حقوق بشر در سرزمين مان، خانم شيرين عبادي، محمدعلي حيدري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016