چهارشنبه 7 آبان 1382

عكاسي از مرد گمشده، در ياد هوشنگ اسدي، علي راضي

بهانه ها را بگذار براي بعد
يا تمام آن ترانه هاي پورمك زده ي انقلابي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امسال المپيك در آتن برگزار مي شود
بايد بليطي بخريم
و از نوازندگان دوره گرد قهر كنيم
مي گويند مردي بوده در آن شهر
كه با چراغ
يا مشعل
دنبال آدم مي گشته
بشر عادت دارد در مراسم تدفين بشر شركت كند
دستمال سفيد هم فقط براي ايستگاه قطار ساخته شده…
مي گويي پشت ميز رستوران ها
دنبال پنيري خاص مي گردي
و اين كه فواره هاي اين شهر تنها خواب عروس بودن مي بينند
از چهره هاي غريبه گلايه نكن
به اين فكر كن كه حتي خانم ايفل هم شب ها عربي مي رقصد
تقصير از مك دو نالد نيست
ما غمگين تر از آنيم كه گريه كنيم
فقط تو گم نشده أي
بهانه ها را بگذار براي بعد

توي لنز دوربين من نگاه كن

امسال المپيك در آتن برگزار مي شود

علي راضي
پاريس-آبان 1382

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/768

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عكاسي از مرد گمشده، در ياد هوشنگ اسدي، علي راضي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016