يكشنبه 18 آبان 1382

کدام بيست سال؟ شعري از شاهين مير محمد حسينی

کدام بیست سال؟
به که دلداری می دهند؟
به خود؟
به اصحابشان؟
یا به مردمان؟
در میان گنداب فریب و نفاق و دروغ
آنچه نایاب است
عمل درست است، نه سخن درست
و آنچه ناپیداست
صورت ایمان است، نه سخن آن.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1114

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کدام بيست سال؟ شعري از شاهين مير محمد حسينی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016