دوشنبه 3 آذر 1382

دو رمان جديد از علي محمد افغاني آماده انتشار است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رمان" صوفي صحنه دزدكنگاور" نوشته علي محمد افغاني تا سال آينده روانه بازار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و ادب خبرگزاري كار ايران، ايلنا، علي محمد افغاني گفت: موضوع و نام اين كتاب اصطلاحي است كه در غرب ايران بر سرزبان‌‏ها جاري است و درواقع معمولا در اين مناطق فردي با اين نام خوانده مي‌‏شود كه شخصيتي دوگانه داشته باشد، صحنه و كنگاور دو منطقه جداگانه از مناطق كردستان هستند كه در كنار هم و در موقعيت جغرافيايي مشابهي قرارگرفته‌‏اند.
نويسنده شوهر آهو خانم در ادامه گفت: در اين رمان سعي كرده ام يك آدم دوشخصيتي را به تصوير بكشم كه در موقيعت هاي مختلفي قرار مي گيرد.
لازم به ذكر است كه اين رمان 400 صفحه‌‏اي تا سال آينده منتشر مي‌‏شود ولي به گفته نويسنده اين اثر, وي هنوز با هيچ ناشري توافق‌‏نامه اي براي انتشار آن امضا نكرده‌ ‏است.
همچنين براساس اين گزارش افغاني آخرين رمانش را با عنوان" دنياي پدران و دنياي پسران" را هم آماده انتشار كرده است
افغاني در باره اين رمان به خبر نگار فرهنگ و انديشه ايلنا گفت:" دنياي پدران و دنياي پسران" دو دنياي متفاوت است كه داستان‌‏هاي بسياري درباره تفاوت زندگي اين دو نسل تاكنون منتشر شده‌‏اند كه از آن ميان تورگنيف نيز كتابي با عنوان" پدران و پسران" دارد.
نويسنده شوهر آهوخانم در ادامه در باره محتواي آخرين اثرش گفت: اين رمان جامعه‌‏اي در حال تحول را به تصوير كشيده است . جامعه‌‏اي كه از مرحله‌‏اي در حال گذر است و رو به سوي مرحله بعدي دارد. پسراني كه انديشه پدران خود را قبول ندارند و با هم در ستيز هستند.
نويسنده" شادكامان دره قرسو" درباره شيوه نگارش اين رمانافزود: شيوه نگارش اين رمان با رمان‌‏هاي قبلي ام تفاوتي نكرده است. هر چند كه تغييراتي در نحوه نگرش به مسائل در اين كتاب مشهود است .
گفتني است كه اين رمان در 600 صفحه سامان يافته است وبه گفته مولف اين اثر, وي هنوز در رابطه با اين كتاب نيز با هيچ ناشري قرارداد نبسته‏ااست.
پايان پيام
: دنياي پدران و دنياي پسران دو دنياي متفاوت است كه داستان‌‏هاي بسياري درباره اين تفاوت زندگي تاكنون منتشر شده‌‏اند كه تورگنيف نيز كتابي با عنوان پدران و پسران دارد.
نويسنده شوهر آهوخانم در ادامه گفت: اين رمان جامعه‌‏اي در حال تحول را به تصوير كشيده است و جامعه‌‏اي كه از مرحله‌‏اي در حال گذر است و رو به سوي مرحله بعدي دارد پسراني كه انديشه پدران خود را قبول ندارند و با هم در ستيز هستند.
نويسنده شادكامان دره قرسو درباره شيوه نگارش اين رمان گفت: شيوه نگارش اين رمان با رمان‌‏هاي قبلي تفاوتي نكرده است البته تغييراتي در نحوه نگرش به مسائل در اين كتاب مشهود است كه اين رمان در 600 صفحه بزودي منتشر خواهدشد. البته من هنوز با هيچ ناشري براي انتشار اين كتاب قرارداد نبسته‌‏ام.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1606

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو رمان جديد از علي محمد افغاني آماده انتشار است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016