پنجشنبه 12 آذر 1383

"لاک پشت ها هم پرواز مىکنند" جايزه جشنواره "فيلميدياله " را دريافت کرد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۹ / ۸۳
داخلى.فرهنگى.سينما.
فيلم سينمايى" لاک پشت هاهم پرواز مىکنند" آخرين ساخته "بهمن قبادى"
فيلم ساز جوان کشور درجشنواره فيلم آسيايى "فيلميدياله " موفق به دريافت
چهاردهمين جايزه خود شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار گروه فرهنگى ايرنا فيلم سينمايى"لاک پشت
هاهم پرواز مىکنند " آخرين ساخته " بهمن قبادى " جايزه ويژه تماشاگران
جشنواره فيلم آسيايى " فيلمدياله " را دريافت کرد.
اين فيلم پيش ازاين در۱۴ جشنواره بين المللى موفق به دريافت جوايزى
شده است .
جشنواره " فيلمدياله " از۲۰ ت۲۸ا نوامبر ۳۰( آبان تا هشت آذر) درشهر
رم پايتخت ايتاليا برگزار شد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15139

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"لاک پشت ها هم پرواز مىکنند" جايزه جشنواره "فيلميدياله " را دريافت کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016