چهارشنبه 19 آذر 1382

رضا سيد حسيني در جلسه نقد ارباب حلقه ها: رمان اسطوره اي بن بست رمان نويسي مدرن را گشود، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
منتقد كتاب فرمانرواي حلقه‌‏ها گفت: ماهيت زيرساخت بر اهميت اين كتاب مي‌‏افزايد.
عنايت سميعي در جلسه نقد مردم شناختي پژوهشكده مردم‌‏شناسي سازمان ميراث فرهنگي افزود: فرم كتاب از نوعي حماسه كلاسيك يوناني بوده است.
وي، بزرگترين اشكال كتاب را به گفته خود تاكلين كم حجم بودن آن ذكر كرد و گفت: تعداد صفحات اين كتاب به زبان انگليسي حدود 1500 صفحه است.
وي تصريح كرد: در اروپا گروه هيپي‌‏ها روي اين كتاب حساسيت خاصي دارند و اين كتاب بر روي موسيقي سبك راك و متال تاثير زياد گذاشته است.
سميعي خاطرنشان كرد: حلقه‌‏ها در كتاب براي انسان‌‏ها ساخته شده كه ناشي از بلندپروازي‌‏هاي آنها است.
وي، شخصيت اصلي كتاب را ساولون ذكر كرد و گفت: ساولون موجود دلپذيري بود كه كم‌‏كم به فريب دادن انسان‌‏ها پرداخت و به عنوان شيطان معرفي شد.
وي اظهار داشت: وجود ساولون باشر مملو شده بود و اين سبب شد كه ديگر از خود تخيلي نداشته باشد و نتواند ديگران را درك كند.
اين منتقد افزود: از بزرگ‌‏ترين انتقاداتي كه بر اين كتاب وارد است اين است كه هيچ وقت مالكيت را نفي نمي‌‏كند بلكه خود انسان‌‏ها مالكيت خودشان را تقليل مي‌‏دهند.
به گفته وي، نقد اين كتاب به ديدگاه تاكلين و تاريخ مدرن برمي‌‏گردد.
در اين جلسه همچنين مترجم كتاب فرمانرواي حلقه‌‏ها گفت: نويسنده كتاب ( تالكين ) توانسته اسطوره زنده‌‏اي را در اين رمان به وجود بياورد كه تا خواننده نسبت به واقعيت عميق‌‏تر فكر كند.
رضا عليزاده كه به عنوان مترجم در جلسه نقد مردم شناختي پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي افزود: در برخي برهه‌‏ها نويسنده‌‏هايي ظهور مي‌‏كنند كه مي‌‏توانند فرم ادبي متروك را كشف و زنده كنند.
وي، تالكين را از اين نوع نويسنده‌‏ها دانست وگفت: اوتوانست يك نوع فرم ادبي را كشف كند تا خلاقيت‌‏هاي ادبيش را در آن پياده كند و خوانندگان زيادي در دنيا متوجه او شدند.
عليزاده اظهار داشت: به گفته تالكين نقادان فراموش كرده‌‏اند كه از اسا‌‏طير براي انتقال مفاهيم جدي استفاده كنند.
وي افزود: تالكين قصد جدا كردن اسطوره از رئاليسم را دارد كه براي اين كار در صدد يافتن راه جديدي براي نوشتن در ادبيات بوده است.
منتقد ديگر كتاب فرمانرواي حلقه‌‏ها كه در اين جلسه نقد و بررسي شركت كرده بود گفت: رمان فرمانرواي حلقه به عنوان راه حلي براي جلوگيري از مرگ رمان‌‏هاي قرن بيستم بوده است.
رضا سيدحسيني در اين جلسه افزود: در نيمه اول قرن بيستم رمان‌‏ها بيشتر از سبك‌‏هاي رئاليسم و رمانتيسم پيروي مي‌‏كردند و به اين جهت كم‌‏كم در اين دوره با مرگ رمان مواجه شديم.
وي اظهار داشت: در نيمه دوم قرن بيستم دو - سه كار مهم از دو نويسنده معروف يكي تاكلين و ديگري امبرتو اكو مطرح شد كه رمان‌‏هاي هردو نويسنده برخواسته از تجارب رمان نويسي بوده است.
وي تصريح كرد: اين دو نويسنده به دو با توجه به دو اصل بسيار مهم يعني اسطوره و تاريخ رمان‌‏هاي خود را به رشته تحرير درآوردند.
سيدحسيني در مورد كتاب فرمانرواي حلقه‌‏ها گفت: اين كتاب از نظر فهرست‌‏بندي و معرفي منابع بسيار جالب بود.
وي تاكيد كرد: با خواندن اين كتاب با دنياي وسيع اسطوره مي‌‏توان روبرو شد كه با استفاده از تجارب امروزي نوشته شده است.
اين منتقد افزود: امبرتو اكو هم در كتاب‌‏هايش بيشتر تاريخ قرون وسطي را بيان مي‌‏كند كه اين امر بسيار حائز اهميت است. و من فكر مي كنم در اين بن‌‏بستي كه در تاريخ رمان به وجود آمد با راه‌‏حل‌‏هايي كه تاكلين و امبرتواكو پيدا كردند رمان وارد مرحله تازه‌‏اي شد و آثار درخشاني بعد از آن به وجود آمد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2079

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رضا سيد حسيني در جلسه نقد ارباب حلقه ها: رمان اسطوره اي بن بست رمان نويسي مدرن را گشود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016