سه شنبه 28 مهر 1383

گزارشي از اكران فيلم‌هاي خارجي در نيمه نخست سال 83، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - سينما
فاصله نمايش و اكران يك فيلم خارجي در ايران، با نمايش اوليه آن در سراسر دنيا، از جمله بحثهاي مهمي است كه ميزان استقبال مخاطبين از فيلم خارجي را مشخص مي‌كند.
به گزارش خبرنگار هنري ايسنا، آمار استقبال مردم از فيلم‌هاي خارجي به نمايش در‌آمده در سينماهاي تهران، طي نيمه نخست سال گوياي اين نكته است كه هرچقدر زمان نمايش يك فيلم در دنيا به زمان اكران آن در ايران نزديك باشد، مخاطبين استقبال بيشتري مي‌كنند چون امكان تماشاي اين فيلم را به صورت CD و DVD در سيستم نمايشهاي خانگي كمتر پيدا مي‌كنند.
آمار فروش «مصائب مسيح» به كارگرداني مل گيبسون و فارنهايت ‌١١/٩ به كارگرداني مايكل مور كه هنوز اكران اين فيلم در تعدادي سينماي محدود ادامه دارد، نشان دهنده اين نكته است. اولي با فروش ‌٦٢ ميليون توماني، و دومي با فروش نزديك به ‌٢٠ ميليون تومان، در ‌٣ سينماي محدود فروش نسبتا خوبي را داشتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از اوايل امسال، فيلمهاي «شهر ساحلي»، «نيمه راه مرگ»، «بچه‌هاي جاسوس ‌٢»، «دشت باز»، پينوكيو، بازيگران و بيل را بكش به نمايش درآمدند و اكران آنها به پايان رسيد كه آمار فروش اين فيلمها، ميانگين بين ‌٣ ميليون تا ‌٣٠ ميليون را داشته كه در اين ميان پينوكيو بيشترين فروش را با رقم ‌٣٠ ميليوني و بازيگران، با رقم ‌٣ ميليوني كمترين فروش را دارد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13280

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشي از اكران فيلم‌هاي خارجي در نيمه نخست سال 83، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016