يكشنبه 7 دي 1382

شهريار مندني پور تجربيات خود را درباره داستان نويسي منتشر مي كند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
مندني پور تجربيات داستاني خود را در « كتاب ارواح شهرزاد» منتشرمي كند
كتاب« ارواح شهرزاد» تازه ترين اثر شهريار مندني پور شامل تجربيات و نظريات ادبي وي در مورد شيوه هاي داستان نويسي به زودي توسط انتشارات ققنوس منتشر مي شود .
به گزارش خبر نگار ادبي ايلنا ,مندني پور كه سال‌‏هاست در عرصه داستان نويسي و آموزش داستان فعاليت دارد در كتاب مذكور به بيان شيوهاي داستان نويسي ، شگردها و فرم هاي هنر داستا ن نويسي پرداخته و عناصر اصلي داستان؛ از جمله زبان شخصيت ، زمان و مكان و ... را مورد بررسي قرار داده است .
اين كتاب حاصل سال‌‏ها تجربه كلاس‌‏هاي آموزش دا ستان نويسي و نگارش داستان توسط مندني پور است كه در 300 صفحه منتشر خواهد شد .
همچنين مندني پور رماني با عنوان « هزار و يك سال» براي نوجوانان نوشته شده است كه به زودي توسط انتشارات ققنوس منتشر مي شود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2691

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شهريار مندني پور تجربيات خود را درباره داستان نويسي منتشر مي كند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016