دوشنبه 23 شهريور 1383

هيات داوران جايزه‌ي شعر امروز ايران (كارنامه)، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - ادبيات
مراد فرهاد پور، رضا چايچي و هوشيار انصاري فرد به جمع هيات داوران جايزه‌ي شعر امروز ايران (كارنامه) پيوستند.
به گزارش خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين افراد در كنار منوچهري آتشي، حافظ شيرازي و نازنين نظام شهيدي چهارمين دوره‌ي جايزه‌ي شعر كارنامه را كه مراسم پاياني آن 27 دي ماه برگزار خواهد شد داوري مي‌كنند.
در دوره‌ي قبل، به جز آتشي، موسوي و نظام شهيدي، عنايت سميعي و شاپور جوركش از اعضاي هيات داوران بودند كه در اين دوره به خاطرات اعتراضاتي كه در دوره‌هاي قبل اين جايزه از سوي منتقدين ابراز مي‌شد، برگزار كنندگان تصميم گرفتند با تغيير هيات داورن از شاعران جوانتري استفاده كنند.
به گزارش ايسنا، تاكنون 70 عنوان مجموعه شعر به دبيرخانه جايزه ارسال شده است. همچنين به گفته‌ي نگار اسكندرفر - مدير مسئول مجله كارنامه، از يكي از شاعران جوان منتقد نيز براي فعاليت در ستاد اجرايي و كار جمع‌آوري كتاب‌ها دعوت شده تا منتقدين در جريان كارها قرار بگيرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اسكندرفر همچنين با تاكيد مجدد بر اينكه هدف از برگزاري جايزه شعر كارنامه، ايجاد تحرك در فضاي شعري است، افزود: البته ظاهراð اين اتفاق نمي‌افتد و هيچ‌كس ديگري هم تصميم نمي‌گيرد حركت را به شكل ديگري در جامعه‌ي ادبي پي بگيرد.
به گزارش ايسنا، در دوره‌ي قبل جايزه‌ي شعر امروز ايران (كارنامه)با تجليل از منوچهر آتشي، سيمين بهبهاني و محمدعلي سپانلو، به عنوان شاعران پيشكسوت، مجموعه‌هاي «دوربين قديمي» از عباس صفاري، «روزنامه‌ي تبعيد» از حسن‌عالي زاده و «من آسمان خود را سروده‌ام» از سعيد صديق برگزيده اعلام شدند.
همچنين «آغوش من از سفر پر است» فرياد شيري، «پرنده پنهان» گروس عبدالملكيان و «يوسفي كه لب نزدم» ليلي گله‌داران نيز مورد تقدير قرار گرفت.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11941

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هيات داوران جايزه‌ي شعر امروز ايران (كارنامه)، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016