يكشنبه 28 دي 1382

رمان افيون از شيوا ارسطويي تا اواخر سال منتشر مي‌‏شود، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رمان "افيون" اثر شيوا ارسطويي تا اواخر سال منتشر مي‌‏شود.
شيوا ارسطويي در گفت و گو با خبرنگار ادبي ايلنا با اعلام اين خبر درباره فضا و محتواي اثر تازه خود گفت: رمان افيون فضاي افيون زده جهان سوم ايران را در عصر حاضر به تصوير مي‌‏كشد .
وي در باره نگارش اين رمان گفت: در حدود 3 سال نگارش اين كتاب به طول‌‏انجاميده است و در واقع نگارش آن را قبل از سفر به سوئد آغاز كرده بودم و به اين دليل به ايران بازگشتم تا بتوانم اين رمان را كه درباره ايران است در فضا و حال و هواي ايران بنويسم.
نويسنده" آفتاب و مهتاب" در ادامه درباره تاريخ چاپ رمان افيون گفت: اين رمان 300 صفحه‌‏اي در انتشارات نيلوفر تا اواخر سال منتشر مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3573

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رمان افيون از شيوا ارسطويي تا اواخر سال منتشر مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.

رمان افيون از شيوا ارسطويي تا اواخر سال منتشر مي‌‏شود.
http://khabarnameh.gooya.com/culture/archives/004883.php...
Links
January 18, 2004 05:23 PM

Copyright: gooya.com 2016