سه شنبه 19 اسفند 1382

مجموعه‌ دست‌نوشته‌ها و نامه‌هاي «احمد محمود» منتشر مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - ادبيات
مجموعه دست‌نوشته‌ها و نامه‌هاي احمد محمود منتشر مي‌شود.
بابك اعطا - فرزند احمد محمود (اعطا) - با بيان اين مطلب به خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران، گفت:‌ اغلب دست‌نوشته‌ها و نامه‌هاي احمد محمود توسط فرزندان او گردآوري شده و در كتابي با نام احتمالي ”ديدار با احمد محمود” توسط انتشارات معين منتشر خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: در بين دست‌نوشته‌ها، نكات و مطالبي كه محمود درباره مسائل مختلفي ازجمله هنر و داستان‌نويسي نوشته، گردآوري شده و نامه‌هايي هم كه نكاتي را در آن‌ها براي انتشار تشخيص داده‌ايم، نامه‌هايي است كه افرادي چون ابراهيم گلستان، بزرگ علوي و ... نوشته‌اند.
اعطا همچنين از چاپ بعضي عكس‌هاي محمود در اين كتاب خبر داد و گفت: مداركي هم براي چاپ در نظر گرفته شده است؛ مانند برگه مجوزي كه محمود در زمان تبعيد در بندر لنگه از آن استفاده مي‌كرده است.
وي درباره سايت احمد محمود با آدرس اينترنتي www.ahmadmahmoud.com نيز توضيح داد: اين سايت حتا يك روز به‌صورت آزمايشي بالا آمد و به محض اينكه مشكلات آن برطرف شود، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
فرزند داستان‌نويس معاصر ايران به خبرنگار ايسنا گفت: درباره كتاب نيمه‌تمام ”مرد خاكستري” مرحوم محمود هنوز تصميمي نگرفته‌اند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5512

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجموعه‌ دست‌نوشته‌ها و نامه‌هاي «احمد محمود» منتشر مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016