سه شنبه 19 اسفند 1382

"بار هستي" ميلان كوندرا براي سيزدهمين بار در ايران منتشر شد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رمان" بار هستي" آخرين اثر ميلان كوندرا, نويسنده چك, تفكر و كاوش درباره زندگي انسان و تنهايي او در جهان است, جهاني كه در واقع دامي بيش نيست و بشر- مغرور و سرگردان- در ميان ريسمان هاي به هم تنيده آن تلاش مي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار ادبي ايلنا, اين رمان كه از سال 1371 تاكنون دوازده بار توسط نشرگفتار در ايران چاپ شده است در حال حاضر براي اولين بار توسط نشر قطره منتشر شده است كه چاپ سيزدهم اين كتاب به شمار مي رود .
دكتر پرويز همايون پور مترجم. بار هستي معتقد است: ميلان كوندرا نه فيلسوف است و نه جامعه شناس, نه مورخ است و نه مفسر سياسي او فقط رمان نويس است. رمان نويسي كه هستي انسان را مي كاد و به مدد شعري كه همانا رمان است فاجعه از خود بيگانگي انسان را مي نماياند.
او همچنين مي گويد: اگر بار هستي را با تخيل و احساس شاعرانه و با اشتياق براي پي بردن به معماي هستي بشر بخوانيم, سفري هيجان انگيز در پيش مي گيريم.
گفتني است كه كوندرا در توصيف قهرمانان خود مي نويسد: شخصيت هاي رماني كه نوشته ام, خواسته هاي خود من هستند كه تحقيق نيافته اند ... آنان , هر كدام از مرزي گذر كرده اند كه من فقط آن را دور زده ام, مرزي كه فراسوي آن, خويشتن من وجود ندارد.
بار هستي در اين چاپ, با قيمت 23000 ريال منتشر شده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5515

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"بار هستي" ميلان كوندرا براي سيزدهمين بار در ايران منتشر شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016