جمعه 22 اسفند 1382

محمود دولت آبادي: ديگر در هيچ يك از مراسم اهداي جوايز ادبي شركت نمي كنم، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
شركت دربعضي از مراسم اهداي جوايز ادبي يعني مهر تاييد براين جوايز . به همين دليل چون با بعضي از جوايز ادبي موافق نيستم ديگر در هيچ مراسم اهداي جوايز شركت نمي كنم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار ادبي ايلنا, محمود دولت آبادي با ارسال پيامي به دبير جايزه اينترنتي داستان كوتاه" والس" با بيان اين مطلب گفت: از اين پس قصد شركت در هيچ يك از مراسم اهداي جوايز ادبي را ندارم.
وي در اين باره گفته است: چون من با نظر بسياري از برگزاركنندگان اين جوايز موافق نيستم, چراكه حضور نويسندگان در اين مراسم مهر تاييدي برآن ها خواهد بود.
وي در ادامه افزوده است: بسياري ازاين جوايز, اهداف خاصي را دنبال مي كنند و در مواقعي نيز داوري ها خالي از غرض نيست.
محمود دولت آبادي در پايان ذكر كرده است: من به دليل اينكه با مواردي كه در داوري جايزه اينترنتي داستان كوتاه مد نظر داروان بود موافق بودم , دراين مراسم شركت مي كنم و ديگر در هيچ يك از مراسم اهداي جوايز ادبي شركت نخواهم كرد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5591

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمود دولت آبادي: ديگر در هيچ يك از مراسم اهداي جوايز ادبي شركت نمي كنم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016