سه شنبه 18 فروردين 1383

“رازهاي سرزمين من” رضا براهني پس از سال‌ها مجوز انتشار گرفت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - ادبيات
براي نخستين بار يكي از نمايشنامه‌هاي ويليام شكسپير با ترجمه رضا براهني منتشر مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران، عنوان نمايشنامه شكسپير كه ازسوي انتشارات دادار منتشر مي‌شود، ”ريچارد، شاه سوم” است.
همچنين كتاب “رازهاي سرزمين من” از رضا براهني كه پيشتر توسط ناشر ديگري منتشر و سپس خمير شده بود، اينك توسط مركز نشر و پژوهش يادشده، بعد از سال‌ها، مجوز انتشار گرفته و منتشر خواهد شد.
كتاب “تاريخ مذكر” رضا براهني كه سال‌ها ناياب بود هم دوباره تجديد چاپ مي‌شود.
برپايه اعلام ناشر، همگي اين آثار براي نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران آماده خواهند شد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6240

فهرست زير سايت هايي هستند که به '“رازهاي سرزمين من” رضا براهني پس از سال‌ها مجوز انتشار گرفت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016