سه شنبه 25 فروردين 1383

هواپيما، شعري از علي راضي

تصوير اول قسمتي از رود باراني است
با قايقي شكسته
جمله هاي كنار هم در انبار
و چمداني كه دست از سر قطار بر نمي دارد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهرآباد شلوغ بود
كمربندها را لطفا ببنديد
روزنامه هاي تهران مي نويسند
ماشه براي كشيدن نيست
يا چكاندن
مراقب باشيد خانم
دارم شما را مي كِشم
يا ماشه را

دود از سر شهر بلند نمي شود
وبچه ها از طبقه چهارم پرت مي شوند

نقاش هاي دوره گرد
روي صداي گيتار ها
ساز دهني
اينجا كسي دعا نمي خواند
هوا دم كرده
اخبار مي گويد
پشت سد كرج شايد آب كمي بماند
كسي به سرهنگ نامه نمي نويسد
تپانچه تا پرده آخر شايد اصلا شليك نكند
صحنه همين جا تاريك مي شود

مراقب باشيد خانم
دارم شما را مي كُشم يا …
علي راضي
پاريس، فروردين 83

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6401

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هواپيما، شعري از علي راضي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016