جمعه 28 فروردين 1383

ديدار و گفتگو با سودابه اردوان و فریبا ثابت نويسندگان خاطرات زندان، انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو، 24 آوريل در پاريس

انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو برگزار میکند
دیدار و گفتگو با اهل قلم
سال هفتم - همايش ششم (شصتمين همايش)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ديدار و گفتگو با
سودابه اردوان و فریبا ثابت


«از ما بخواهید ببخشیم، ولی هرگز نخواهید فراموش کنیم»
یکی از بازمانگان کمپهای نازیها

به مناسبت انتشار کتاب خاطرات زندان سودابه اردوان در سوئد و انتشار جلد دوم خاطرات زندان فریبا ثابت به وسیله انتشارات خاوران، و برای بازهم یادآوری آنچه که در سیاهترین سالهای تاریخ معاصر ایران، در زندانها بر آزادیخواهان میهن ما رفته است، برنامه این ماه ما، به دیدار و گفتگو با سودابه اردوان و فریبا ثابت اختصاص یافته است.
در بخش اول همایش، سودابه اردوان و فریبا ثابت بخشهایی از کتاب خود را میخوانند و در بخش دوم با حاضران به گفتگو مینشینند.

سودابه اردوان در 1337 در تبریز به دنیا آمده است. او از کودکی شروع به نقاشی میکند. در 1356 در رشته دکوراسیون و معماری داخلی مدرسه عالی ساختمان دانشگاه پلیتکنیک قبول میشود و تا 1359 که با «انقلاب فرهنگی» و در حقیقت انهدام فرهنگییِ جمهوری اسلامی، دانشگاهها بسته میشوند، در این رشته به تحصیل ادامه میدهد.
در شهریور 1360 دستگیر میشود و تا بهمن 1367 در زندان میماند. کشتار سراسری زندانیان در تابستان 1367 را از سر می گذراند و پس از هشت سال از زندان آزاد میشود. در 1996 به خارج از کشور میآید و از آن زمان در سوئد زندگی میکند.
سودابه اردوان در سوئد یک دوره دوساله نقاشی و مجسمهسازی را در مدرسه عالی هنرهای زیبای استکهلم گذرانده است و هماکنون در استکهلم به هنر مورد علاقهاش از کودکی، یعنی نقاشی و مجسمهسازی میپردازد.

فریبا ثابت در 1337 در شیراز به دنیا میآید. در 1354 در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه شیراز قبول شده و تا 1359 در این رشته به تحصیل ادامه میدهد.
در اردیبهشت 1362 دستگیر میشود و تا بهمن 1369 در زندان جمهوری اسلامی میماند. در 1993 از ایران خارج شده و از آن زمان تا امروز در فرانسه زندگیمیکند. او در فرانسه تحصیل خود را در رشته حقوق آغاز کرده و در سال 2002 موفق به دریافت فوقلیسانس در این رشته میشود.
جلد اول خاطرات زندان فریبا ثابت در تابستان 1376 در پاریس منتشر شده است.

ساعت هشت شب، شنبه 24 آوریل 200۴ - ورودی 3 ارو
آدرس :Salle Berlin
FIAP - 30 rue Cabanis- 75014 Paris – Mêtro : Glacièrs
Khavaran – 14 Cours de Vincennes – 75012 Paris – Mêtro & RER : Nation
Tél : 01 43 43 76 96

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6507

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار و گفتگو با سودابه اردوان و فریبا ثابت نويسندگان خاطرات زندان، انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو، 24 آوريل در پاريس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016