جمعه 11 ارديبهشت 1383

منوچهر آتشي: سرقت هاي فرهنگي نشانه جذابيت و غناي فرهنگ ماست، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
متاسفانه در سال ها ي اخير علاوه بر اينكه تلاش چشمگيري براي حفظ ميراث فرهنگي و تمدن ايراني صورت نگرفته گاهي هم در جهت عكس آن عمل شده است.
به گزارش ايلنا,منوچهر آتشي, شاعر ايراني با اشاره به نكته فوق , در گفت و گو با ستاد خبري جشنواره فرهنگ ايران زمين گفت: سالهاست كه سرقت هاي فرهنگي از آداب و سنن ايراني توسط كشورهاي همسايه صورت گرفته
كه البته زياد هم ناراحت كننده نيست.

وي افزود: در واقع اين مساله بيشتر ريشه تاريخي دارد و اين طور نيست كه خود سرانه ملتي بخشي از فرهنگ و آداب سرزمين ديگري را آن خود كند, به هر حال درتاريخ مكتوب و حتي در دوره اسطوره ها مثل شاهنامه به وسعت ايران بارها اشاره شده است.
از طرفي بزرگداشت جشن نوروز توسط همسايه هاي ايران و اينكه اين جشن را به فرهنگ خودشان نسبت مي دهند لطمه اي نمي زند، بلكه نشان دهنده جذابيت و غني بودن فرهنگ ماست. حتي امسال شهرداري پاريس و برن هم جشن نوروز را گرامي داشتند و اين نشان مي دهد كه همه اينها به خاطر پشتوانه اي است كه آيين هاي اين چنيني دارند.
آتشي با اشاره به اين كه سازمان هاي مربوطه مي توانند با برگزاري سمينارها, جشنواره ها و حتي گاهي كارناوال هايي به پر رنگ كردن و ماندگار كردن آيين ها بپردازند, گفت: متاسفانه گاهي اوقات ما از غافله عقب مي مانيم و وقتي كه آب از سر گذشت تازه مي خواهيم كاري انجام بدهيم.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي گفت: نمونه اش هم بزرگداشت كمال الدين بهزاد در ايران بود كه درست زماني انجام شد كه هزاران مقاله و بروشور در سراسر دنيا پخش شد و بهزاد را يك هنرمند تاجيكي معرفي كردند، به هر حال اگر قرار باشد كه به نقد معضلات بپردازيم, خيلي ها ناراحت مي شوند.
آتشي در پايان اظهار اميدواري كرد جشنواره فرهنگ ايران زمين حركتي تازه براي حفظ ميراث فرهنگي تمدن و فرهنگ ايران زمين باشد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7059

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منوچهر آتشي: سرقت هاي فرهنگي نشانه جذابيت و غناي فرهنگ ماست، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016