يكشنبه 13 ارديبهشت 1383

همايش بزرگداشت ملك‌الشعراي بهار برگزار مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - ادبيات
همايش بزرگداشت ملك الشعراي بهار سه‌شنبه و چهارشنبه اين هفته در تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.
به گزارش خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين همايش دوروزه توسط مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، دانشگاه تهران، و دفتر مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، برگزار مي‌شود.
سه‌شنبه صبح، بعد از قرائت پيام رييس جمهور و سخنراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، چهرزاد بهار و دكتر سيدمحمد دبيرسياقي به ترتيب با موضوع‌هاي “خاطراتي از ملك‌الشعراي بهار”‌ و “يادي از بهار، مشتي از خروار” سخنراني خواهند كرد.
اولين جلسه (نشست) صبح اين همايش به سخنراني دكتر شهين سراج، دكتر هادي خانيكي، دكتر جليل تجليل، دكتر ابوالحسن نجفي و دكتر مظاهر مصفا اختصاص دارد كه به جز خانيكي كه موضوع سخنراني‌اش مشخص نيست، عنوان سخنراني بقيه اعضا به ترتيب عبارتست از: “قصيده مجلس چهاردهم يا داستان يك سرخوردگي سيري در برخورد شعر بهار با تاريخچه مجلس شورا” ، “تصويرسازي در شعر بهار” ، “اوزان تازه در شعر بهار” و “شعري در رثاي بهار”.
اما در اولين جلسه‌ي بعدازظهر، احمد سميعي گيلاني، دكتر غلامرضا ستوده و دكتر فاطمه مدرسي و دكتر حميد فرزام با موضوعات “كارنامه زندگي سياسي بهار در شعر او” ، “بهار،‌از كدام منظر؟” ، “بهار و قصيده” و “خاطراتي از مجلس درس و امتحان استاد بهار” سخنراني خواهند كرد.
در ادامه از ساعت ‌١٦:20 به بعد نيز “بهار و هنر ترانه سرايي” ، “وطن دوستي در شعر بهار” ، “زن شعر خداست: بررسي سيماي زن در اشعار بهار”‌ و “جايگاه كتاب احزاب سياسي بهار در كتاب‌هاي تاريخ مشروطه” موضوعات سخنراني‌هاي دكتر يحيي معاصر، دكتر علي حسين‌پور، دكتر مريم حسيني و دكتر ناصر تكميل همايون است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ايسنا اين همايش در روز چهارشنبه نيز با دو جلسه در صبح و يك جلسه در بعدازظهر دنبال مي‌شود: دكتر اسماعيل حاكمي (بهار، سنت، تجدد)، دكتر جهانگير صفوي (بررسي طنز، هجو، هزل در اشعار بهار)، دكتر محسن مدير شانه‌چي (حيات سياسي و حزبي بهار)، سجاد آيدنلو (كارنامه شاهنامه پژوهي بهار)، احمد نيكوهمت (استاد شاعران زمان، اشعاري در رثاي بهار)، دكتر احمدي گيوي (داستان سراي ميهن و آزادي)، دكتر فاطمه كوپا (بهار شعر فارسي)، دكتر منيژه عبداللهي (سير نوگرايي در اشعار بهار)، دكتر مهدي فياض (تحليل ديوان بهار)، ريحانه فرامرزي (انواع قالب در شعر بهار) و برنامه بعدازظهر: دكتر غلام محمد (يادي از شادروان، بهشت آشيان ملك‌الشعراي بهار: دو شعر اثر طبع مرحوم م.بهار)، محمد گلبن (روزنامه نگاري بهار در خراسان)، ملكدخت بهار (قرائت شعر و خاطراتي از مرحوم پدر).
همچنين براي هر يك از اين جلسه‌ها هيات رييسه‌اي تعيين شده است كه اسامي آنها به اين صورت است: دكتر سيدمحمد دبيرساقي، احمد سميعي گيلاني، دكتر هادي خانيكي، دكتر سعيد بزرگ‌بيگدلي، چهرزاد بهار / دكتر مهدي محقق، دكتر مظاهر مصفا، دكتر قيصر امين‌پور،‌ دكتر ناصر نيكوبخت، دكتر حكيمه دبيران / دكتر غلامرضا ستوده، دكتر جليل تجليل، دكتر فاطمه مدرسي، دكتر احمد خاتمي، دكتر غلام محمد/ دكتر فتح‌الله مجتبايي، دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن، دكتر اسماعيل حاكمي، دكتر محمد خوانساري، دكتر حسينعلي قبادي / دكتر راشد محصل،‌ دكتر حميد فرزام، دكتر قربان بهزاديان‌نژاد، دكتر شهين سراج، دكتر احمد تميم‌داري/ ملكدخت بهار، دكتر مهدخت معين، دكتر اصغر دادبه، دكتر يمين و سليم نيساري.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7135

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همايش بزرگداشت ملك‌الشعراي بهار برگزار مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016