سه شنبه 15 ارديبهشت 1383

سعيد بيگدلي: نام بهار با آزادي سرشته شده است، افسوس كه گوهر آزادي در سرزمين بهار ديرپاست، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
نام بهار سرشته با ياد شكوهمند و پر طنين" آزادي" و جلوه هاي پر رمز و راز آن است .
به گزارش خبرنگار ادبي خبرگزاري كار ايران, ايلنا, دكتر سعيد بيگدلي دبير علمي همايش بزرگداشت بهار گفت: بهار كه در نوجواني استعداد سرايش شعر او كشف شد در محضر استاداني بزرگي پرورش ديد و در آغاز جواني كار پيران كارآزموده را كردتا ملك شعاري آستان رضوي شد.
وي افزود: بهار به علت عشقي كه به مردم داشت ديري نپايد كه به صف آزادي خواهان پيوست و ثمره فعاليت گسترده او ايجاد احزاب سياسي تا انتشار روزنامه هاي گوناگون اجتماعي بود.
دبير علمي همايش در ادامه با بيان اين مطلب كه هدف او از اين مجاهدات ها رهايي كشور از دخالت بيگانگان بود,گفت : بهار هميشه در جستجوي راهي براي رهاي ايران از قيد و بند بيگانگان بود. او در آثارش با نثري آتشين در سيتز با استبداد به نبرد سياهي مي‌‏رود تا هنگامي كه بساط بيگانگان از ايران برچيده شود.
وي در ادامه افزود: افسوس كه گوهر آزادي در سرزمين بهار ديرپاي است , بهار كه به خوبي ارزش گوهر آزادي را شناخته بود با همرزمان خودشهيد مدرس و يارانش براي آزادي عاشقانه مبارزه كردند. ولي اين نبرد پيامدي جز شهادت جمعي از اين گروه, 7 سال شكنجه و تبعيد براي بهار به ارمغان نداشت.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در ادامه افزود: به رغم ناكامي‌‏هاي بهار و ناسپاسي كه از روزگار از او دارد و جسمي كه در تبعيد فرسوده مي‌‏شود , روح آزاده او همچنان سركش و ناآرام است و از ستيز با استبداد باز نمي‌‏ماند.
دبيرعلمي همايش در ادامه با بيان اين مطلب كه استبداد به سرعت موانع خود را از سر راه برمي‌‏دارد وراهي جز مرگ و سكوت را پيش پاي بهار نمي‌‏گذارد, گفت: اين بار بهار در مقام يك استاد و دانشمند به تعليم شاگردان مي‌‏پردازد و تاليفات او تاريخ تطور زبان فارسي و تصحيحات و تاليفات او, تاريخ سيستان , تاريخ احزاب سياسي و ديوان او, ثمره اين دوران است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7238

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سعيد بيگدلي: نام بهار با آزادي سرشته شده است، افسوس كه گوهر آزادي در سرزمين بهار ديرپاست، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016