چهارشنبه 30 ارديبهشت 1383

“هنوز هم گربه شاخ مي‌زند”، مجموعه گفت‌وگو با م.آزاد، محمدعلي سپانلو، شمس لنگرودي و... منتشر شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - ادبيات
“هنوز هم گربه شاخ مي‌زند” مجموعه گفت‌وگوهايي با چند شاعر و نويسنده است كه به‌كوشش بابك حجت‌پور منتشر شده است.
اين كتاب دربرگيرنده گفت‌وگوهايي با محمود مشرف تهراني (م. آزاد)، بنفشه حجازي، محمدعلي سپانلو، محمدحسين عابدي، كسرا عنقايي و محمد شمس لنگرودي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كتابشناسي مصاحبه‌شوندگان و نمونه آثاري از آنان نيز در اين مجموعه به چشم مي‌خورد.
“هنوز هم گربه شاخ مي‌زند” در 166 صفحه با شمارگان 3300 نسخه و به ‌بهاي 14 هزار ريال ازسوي نشر نيلا منتشر شده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7918

فهرست زير سايت هايي هستند که به '“هنوز هم گربه شاخ مي‌زند”، مجموعه گفت‌وگو با م.آزاد، محمدعلي سپانلو، شمس لنگرودي و... منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016