يكشنبه 10 خرداد 1383

با ترجمه شعرهاي احمد شاملو ، فروغ فرخزاد و ...گزيده اي از "شعر معاصر ايران" به چين راه يافت، مهر

شعرهاي احمد شاملو ، نيما يوشيج ، فروغ فرخزاد ، سهراب سپهري ، مفتون اميني ، شفيعي کدکني ، منوچهر آتشي ، علي موسوي گرمارودي ، علي باباچاهي و ... به زبان چيني ترجمه و منتشر شد.
علي رضا قزوه - شاعر و گرد آورنده شعرهاي اين مجموعه درگفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" ضمن اعلام خبر فوق گفت : تلاش من درانتخاب اين شعرها تنوع نگاه وانديشه و نيز ديدن همه سلايق بود ، به ويژه شاعران جوان که درکنار نام هاي بزرگ به اين مجموعه طراوت و تازگي بخشيده اند.
وي افزود : دراين مجموعه که فقط يک نسخه آن به دستم رسيده است ، آثاري از قلم شاعراني چون محمد تقي خاوري ، اورنگ خضرايي ، محمد باقر کلاهي اهري ، شمس لنگرودي ، سيد علي صالحي ، حافظ موسوي ، حسن حسيني ، -سلمان هراتي ، قيصر امين پور ، ضياء الدين ترابي ، محمد رضا عبدالملکيان ، علي رضا قزوه ، محمد رضا مهديزاده ، محمد حسين جعفريان و تيمور ترنج آمده است.
قزوه در ادامه يادآورشد : آثاري نيزاز قلم شاعران جوان ايران انتخاب کرده ام که رحمت حقي پور، ايرج قنبري ، هرمز علي پور، نازنين نظام شهيدي ، علي هوشمند ، بهزاد خواجات و هادي منوري شماري از اين تعداد هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شاعر" از نخلستان تا خيابان " تصريح کرد : اگر محدوديتي در نام و آثار شاعران اين مجموعه احساس مي شود ، به اين مفهوم نيست که بقيه شاعران معاصراز ديد من مردود باشند و يا شعرشان در حد ترجمه شدن نباشد ، از نامبردگان و شعرهايشان فقط به عنوان نمونه هايي موفق از شعر امروز ايران دراين مجموعه ياد شده است.
لازم به توضيح است کتاب فوق که دربرگيرنده آثارسي تن ازشاعران نو پرداز ايراني است و با همکاري سه تن ازاستادان ايرانشناش دردانشگاه پکن در مجلدي به چاپ رسيده و در رديف کتاب هاي درسي رشته خاورشناسي و زبان فارسي دانشگاه هاي چين قرارگرفته است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8350

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با ترجمه شعرهاي احمد شاملو ، فروغ فرخزاد و ...گزيده اي از "شعر معاصر ايران" به چين راه يافت، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016