جمعه 15 خرداد 1383

ريچارد رورتي به ايران مي‌‏آيد، جهانبگلو، شايگان و رورتي از تعامل فلسفه و دموكراسي مي‌‏گويند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران
پروفسور ريچارد رورتي، فيلسوف برجسته آمريكايي، روز جمعه آينده (22 خرداد ماه)، به مدت دو روز به ايران مي‌‏آيد و با دكتر داريوش شايگان و دكتر رامين جهانبگلو به بحث درباره "فلسفه و دموكراسي" مي‌‏پردازد.
به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و انديشه ايلنا, سفر رورتي به ايران با هماهنگي دكتر جهانبگلو و به همت مركز بين‌‏المللي گفتگوي تمدن‌‏ها و دفتر پژوهش‌‏هاي فرهنگي صورت گرفته است.
رورتي در سفر خود به ايران در نشستي كه روز شنبه (23 خرداد ماه)، برگزار خواهد شد، "فلسفه و دموكراسي" را با دكتر شايگان و دكتر جهانبگلو به بحث مي‌‏نشيند.
بر اساس اين گزارش، نشست مذكور ساعت 17:30 تا 20 (به زبان انگليسي و با ترجمه فارسي) در خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد.
گفتني است، وعده اين سفر به صورت تلويحي در گفتگوي جهانبگلو با رورتي كه در كتاب" جهاني بودن" منتشر شده است؛ داده شده بود.
اين گزارش مي‌‏افزايد: پرفسور ريچارد رورتي، چهارم اكتبر سال 1931 در خانواده‌‏اي مسيحي در شهر نيويورك به دنيا آمد.
همانطور كه در يكي از كتاب‌‏هايش با عنوان"تسخير كشورمان" آورده، در سال‌‏هاي جواني، به شدت تحت تأثير گروه‌‏هاي چپ اصلاح‌‏طلب ضد كمونيست قرار داشته و در حلقه‌‏اي مركب از ضد استالينيست‌‏ها و چپ‌‏هاي معتقد به كنش اجتماعي، فعاليت مي‌‏كرده است.
وي در سال 1946 به دانشگاه شيكاگو وارد شد و از كلاس‌‏هاي فلسفه كارنپ و ديگر اساتيد آن دانشگاه بهره برد. رورتي پس از اخذ مدرك ليسانس در سال 1949 همچنان در شيكاگو باقي ماند و در سال1952 پايان‌‏نامه فوق ليسانس‌‏اش را درباره وايتهد و فلسفه وي ارائه داد. از سال 1952 تا1956 در دانشگاه ييل تحصيل و تز دكتراي خود را نيز در همين دانشگاه ارائه كرد.
اين فيلسوف تحليلي، پس از گرفتن مدرك دكتري و گذراندن دو سال خدمت سربازي، در كالج ولسلي مشغول به تدريس شد و در سال 1961 پس از سه سال تدريس در كالج ولسلي به دانشگاه پرنيستون رفت و تا سال1982 كه در دانشگاه ويرجينيا مشغول شد، همانجا ماند.
رورتي در سال 1998 دانشگاه پرنيستون را ترك كرد و به دپارتمان ادبيات تطبيقي دانشگاه استنفورد رفت. وي كه در نخستين سال‌‏هاي تفكرش به فلسفه تحليلي علاقه‌‏مند بود، در سال‌‏هاي دهه 1970 رفته رفته نسبت به اين گرايش در فلسفه دلسرد شد و با يك چرخش اساسي به سمت پراگماتيسم (عمل گرايي) متمايل شد؛ اما با اين وصف همچنان گرايش‌‏هاي تحليلي را در خود حفظ كرد.
اين فيلسوف برجسته آمريكايي در كتاب"فلسفه و آيينه طبيعت"انتقادهاي سخت و پرقدرتي به فلسفه‌‏هاي سنتي و تحليلي وارد كرد. وي در سال 1982 "نتايج پراگماتيسم"و سال 1989 "امكان، نادان‌‏نمايي و همبستگي"را منتشر كرد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين فيلسوف پراگماتيست با تحسين آثار انتقادي ديويي، ويتگنشتاين و هايدگر به پيش فرض‌‏هاي بنيادگرايانه و مبنايي معرفت‌‏شناسي سنتي حمله كرد و به جاي آن تلقي پست‌‏مدرن از روش فلسفي به مثابه گفتمان تهذيب‌ كننده‏(edifying) را نشاند. البته بايد گفت كه او يكي از منتقدان جدي فلسفه پست‌‏مدرن است؛ با اين وصف نبايد تأثير او از نگره‌‏هاي پست مدرن، از جمله نفي فراروايت‌‏هاي ليوتار را ناديده گرفت.
جستارهاي فلسفي ريچارد رورتي در كتاب‌‏هاي"عينيت، نسبي‌‏گرايي و حقيقت"، "مقاله‌‏هايي درباره هايدگر و ديگران"، "حقيقت و پيشرفت"جمع‌‏آوري شده‌‏اند.
رورتي چنانكه خود نوشته است، در آغاز حيات فكري خود به سوسياليسم گرايش داشت؛ اما بعدها اين گرايش را رها كرد. تنها نشانه‌‏اي كه از اين نگره در آراء وي بر جاي مانده، اين است كه او به صراحت ليبراليسم پراگماتيستي خود را داراي نوعي هم‌‏سنخي با سوسيال- دموكراسي مي‌‏داند. دفاع پراگماتيستي رورتي از ليبراليسم و دموكراسي مبتني بر اين استدلال، برگرفته از اين پيش‌‏فرض‌‏ فلسفي است كه "به هيچ وجه نمي‌‏توان ارزش ليبراليسم و دموكراسي را بر مبناي صدق، حقيقت و يا برتري ذاتي آن بر ساير نظام‌‏ها اثبات كرد".
رورتي پس از مستحكم كردن موضع خود در فلسفه محض و با همان ابزار، به فلسفه سياسي و اجتماعي معطوف شد و از اين منظر از موضع تحليلي خود كاست و گرايشي نيمه تحليلي و نيمه قاره‌‏اي- اروپايي اخذ كرد. البته اين بيشتر رويكرد مفسران و منتقدان فلسفه اوست كه مي‌‏گويند رورتي نه فيلسوفي تحليلي و نه فيلسوفي قاره‌‏اي است. با اين وصف تأثير كارهاي جدي او چه بر فلسفه محض و چه بر فلسفه سياسي و اجتماعي امري مسلم و غير قابل انكار است.
نشست پرفسور رورتي با دكتر جهانبگلو و دكتر شايگان مي‌‏تواند داراي اهميت بسياري در مباحث فلسفي باشد، زيرا رورتي به صراحت در مقاله‌‏اي با عنوان"اولويت دموكراسي بر فلسفه" (به صورت يك كتاب توسط خشايار ديهيمي ترجمه شده است) دموكراسي را به لحاظ وجودي برتر از فلسفه مي‌‏داند. اين درحالي است كه جهانبگلو اساساً نهادينه شدن دموكراسي و بحث از مقولاتي از اين دست را همواره به پي‌‏ريزي يك منطق گفتماني در حوزه فلسفه منوط كرده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8517

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ريچارد رورتي به ايران مي‌‏آيد، جهانبگلو، شايگان و رورتي از تعامل فلسفه و دموكراسي مي‌‏گويند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016