يكشنبه 14 تير 1383

زن خبرنگار روايت مى كند، درباره رمان جديد ليلى فرهادپور، مهدى يزدانى خرم، شرق

ليلى فرهادپور، نويسنده و روزنامه نگار نام آشنايى است كه اين روزها رمان جديد خود را منتشر كرده است. «شنبه هاى راه راه و ثانيه هاى سربى» آخرين كتاب فرهاد پور است كه طى روايتى پرتحرك و پرشتاب، داستان آدم هايى را مى گويد كه در اين چند سال اخير با آنها نزديك تر بوده ايم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ليلى فرهادپور، نويسنده و روزنامه نگار نام آشنايى است كه اين روزها رمان جديد خود را منتشر كرده است. «شنبه هاى راه راه و ثانيه هاى سربى» آخرين كتاب فرهاد پور است كه طى روايتى پرتحرك و پرشتاب، داستان آدم هايى را مى گويد كه در اين چند سال اخير با آنها نزديك تر بوده ايم. فرهاد پور به سال 1340 متولد شده است و در كارنامه او مى توان به دبيرى سرويس ادب و هنر روزنامه هايى مانند جامعه، توس، عصر آزادگان و... اشاره كرد. فرهادپور در چند سال اخير جنبه داستان نويس بودن خود را پررنگ تر كرده و بعد از مجموعه داستان «پنجره اى به كوچه پشتى»، «شنبه هاى راه راه و ثانيه هاى سربى» را به بازار فرستاده است. نكته مهمى كه باعث مى شود كتاب را به شما پيشنهاد كنم، اين است كه او با استفاده از روايتى خوشخوان و ماجرايى جذاب، خواننده خود را خسته نمى كند.

البته ممكن است انتقادهايى را به كتاب وارد بدانم اما در اين نكته كه كتاب براى جمع زيادى از مخاطبان ادبيات داستانى ايران، جذاب خواهد بود، پافشارى مى كنم. رمان، در واقع داستان چند شخصيت است كه در سال هاى سياسى و آخر دهه هفتاد در تقابل با يكديگر قرار مى گيرند. روزنامه نگارى زندانى، همسر روزنامه نگار، دختر خبرنگار و... فرهادپور با محور قرار دادن جريان هاى آشناى سياسى _ اجتماعى سال هاى نه چندان دور، از آدم هايى نوشته است كه در وهله نخست، از پررنگ ترين تيپ ها و شخصيت هاى اجتماعى اين دوره بوده اند و از سويى ديگر وابسته به زمان و دوره اى بوده اند كه شتاب و ژورناليسم، زندگى طيف وسيعى از آدم هاى اطرافمان را تحت تاثير قرار داده بود.

فرهادپور در واقع به دنبال بناى روايتى است كه در آن اين آدم ها از حالت موجوداتى روزمره خارج شده و بتوانند از جنبه هاى ديگر زندگى شان قصه بگويند. مثلاً ديدار همسر يك روزنامه نگار زندانى با او در شرايطى كه شايد ترحم انگيز باشد. در هر صورت فرهادپور با تمامى فرازوفرودهايى كه داشته توانسته، با مدد از فضاهاى رئاليستى و شهرى خود، اثرى يكدست را تحويل مخاطب دهد. فرهادپور از نسل خاصى مى نويسد كه جبر زمان لطمه هاى جبران ناپذيرى به آنها زد. نقد مفصل اين كتاب در روزهاى آينده در صفحات ادبيات منتشر خواهد شد. اما اين رمان مى تواند براى شما پيشنهادى دوستانه باشد. شنبه هاى راه راه و ثانيه هاى سربى را نشر روشنگران منتشر كرده و 2000 تومان قيمت آن است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9694

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زن خبرنگار روايت مى كند، درباره رمان جديد ليلى فرهادپور، مهدى يزدانى خرم، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016