شنبه 17 مرداد 1383

در مراسم جايزه ادبي پروين اعتصامي رخ داد: مسوولان برنامه، همخوانان زن نخوانند! ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
براي اجراي برنامه موسيقي يك ماه پيش‌‏تر از گروه "مهربانو" براي اجراي برنامه دردر مراسم جايزه ادبي پروين اعتصامي دعوت شده بود، اما چند ساعت پيش از آغازبرنامه گفتند شما براي اجرا مجوز نداريد.
"روشنك نوري"سرپرست گروه موسيقي مهر بانو با بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار ادبي ايلنا ،افزود: اينكه يك گروه موسيقي را دعوت كنند و چند ساعت قبل از اجرا بگويند؛ شما براي اجرا مجوز نداريد، حرف عجيبي است، در حالي كه خودشان ما را براي اجراي برنامه دعوت كرده بودند.
وي گفت: در ادامه برنامه هم وقتي مسولان موسيقي را در برنامه‌‏هاي خود قرار دادند ،گفتند نبايد همخوان‌‏هاي زن خواننده مرد را همراهي كنند؛ اين در حالي است كه همخواني خانم‌‏ها و خواننده مرد هيچ ايرادي ندارد و پيش‌‏تر هم اين برنامه در ايران اجرا شده است.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نوري تصريح كرد: وقتي ديدند من با حرف آنها مخالف هستم؛ گفتند، خوانندهاي خانم صداي خود را بالا نبرند . اين بي‌‏نظمي‌‏ها باعث شد، ما آنگونه كه بايد نتوانيم برنامه خود را اجرا كنيم و بخشي از برنامه موسيقي ما بخاطر برنامه ريزي ضعيف و كم آوردن وقت اجرا نشد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10740

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در مراسم جايزه ادبي پروين اعتصامي رخ داد: مسوولان برنامه، همخوانان زن نخوانند! ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016