پنجشنبه 12 شهريور 1383

بيانيه اعتراض آميز اساتيد و توليد کنندگان آلات موسيقي سنتي عليه سياست هاي تجاري و فرهنگي وزراي اطلاعات و ارشاد اسلامي، يک هنرجوي رشته موسيق

اخيرا بيانيه اي با امضاي« جمع کثيري از اساتيد ، توليد کنندگان و دوستداران آلات سنتي موسيقي » در ميان مرتبطين با اين صنف پخش شده که وزير اطلاعات رابعنوان مسبب اول نابودي موسيقي اصيل و ايجاد آشوب در بازار آلات موسيقي کشور دانسته است!
دراين بيانيه با اشاره به سير نزولي قيمت سازهاي وارداتي الکترونيکي و ديجيتالي و نيز بالا بودن قيمت سازهاي سنتي توليد شده توسط اساتيد داخلي ، گفته شده که در پي اعمال سياستهاي ضد ملي تحميل شده از سوي وزارت اطلاعات ، فروش الات موسيقي غربي همچنان از سير صعودي بسيار بالايي برخوردار است بنحويکه روز به روز همچون قارچ بر تعداد فروشندگان سازهاي غربي در خيابان جمهوري و ميدان بهارستان تهران افزوده مي شود.
مطابق مندرجات اين بيانيه ، جوانان جوياي نام نيز به دليل تبليغات شديد رسانه هاي گروهي و نيز گراني شديد سازهاي اصيل خواه نا خواه به سمت خريد سازهاي خارجي روي آورده اند بگونه ايکه امروزه در تهران بيش از دوسوم هنرجويان خواهان يادگيري سازهايي همچون گيتار، ويولن،ارگ، پيانو و سينتي سايزر هستند.
امضاء کنندگان اين بيانيه معتقدند شخص حجت الاسلام يونسي وزير اطلاعات و نيز آقازاده هاي تاجر پيشه وي از طريق تسهيل واردات بي رويه سازهاي غربي ، تاسيس آموزشکده هاي غير معتبر موسيقي ، استخدام اساتيد کم توان موسيقي از کشورهاي تازه استقلال يافته اي چون تاجيکستان،ارمنستان،روسيه ،اوکراين و بلاروس و نيز براه انداختن گروههاي بي مايه جاز و پاپ داخلي ضربه سهمگيني را به موسيقي سنتي کشور وارد کرده اند.
اين بيانيه مدعي است در حاليکه خانواده آقاي يونسي فقط از يکي از آموزشکده هاي موسيقي واقع در خيابان ويلا ساليانه ميلياردها تومان در آمد به جيب مي زنند اساتيد ايراني سازهاي سنتي جهت کسب درامد روزانه خود دچار انواع مصايب و مشقتها شده اند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين بيانيه همچنين سياستهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نيز به شدت زير سئوال برده و از اينکه اين وزارت خانه تبديل به لانه اي براي نشو و نماي مافياي متقلب موسيقي شده به شدت انتقاد کرده است. وجود تبعيض شديد در توزيع امکانات ،رواج گسترده رشوه در گرفتن امتيازات هنري و تلاش براي بزرگ کردن افراد کم بنيه اي چون لوريس چکناواريان درنشريات، ازجمله انتقادات صادر كنندگان اين بيانيه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بخصوص شخص آقاي مسجد جامعي است.
امضاء کنندگان اين بيانيه از همه اساتيد و سازندگان هنرمند آلات سنتي موسيقي اصيل درخواست کرده اند تا با اعتراض به واردات وسيع و گسترده الات و اساتيد موسيقي غربي که به بهاي نابودي موسيقي اصيل و سنتي عموم اقوام کشورمان تمام خواهد شد از اصالت موسيقي ملي مردمان کشورمان دفاع کنند .

يک هنرجوي رشته موسيقي

Copyright: gooya.com 2016